zondag 16 januari 2011

Gedragsstijlen inzichtelijk; het DISC model .......

Op http://www.itasc.com/disc/info.php kwam ik het bovenstaande DISC model tegen. De uitleg heb ik overgenomen. Het model geeft veel inzicht in de verschillende gedragsstijlen.

Het is een mooie tool om je nog meer bewust te maken wat betreft jouw persoonlijke stijl. Inzicht in jouw stijl kan je helpen jouw doelen toegankelijker te maken en dichterbij te brengen.

Het DISC Persoonlijkheids Model is een model dat universele gedragsstijlen inzichtelijk en toepasbaar maakt. Onderzoek heeft aangetoond dat gedragskarakteristieken in vier hoofdstijlen gegroepeerd kunnen worden. Mensen met dezelfde stijl neigen dezelfde gedragskenmerken te hebben. Natuurlijk variëren mensen met dezelfde stijlen qua intensiteit van hun stijl. Naast de hoofdstijl, zullen mensen ook in meer of mindere mate tendensen uit andere stijlen laten zien. Het acroniem DISC staat voor de vier hoofdstijlen van het model, te weten:

• Dominant
• Invloed
• Stabiel
• Consciëntieus

DISC wordt gebruikt om gedragskenmerken, sterktes van gedrag, aanleidingen voor conflicten, mogelijkheden voor het creëren van toegevoegde waarde en sterktes van anderen inzichtelijk te maken. Maar DISC heeft veel meer toepassingen, zoals het managen van conflicten, samenwerking en teambuilding, het bepalen van strategieën om de verschillende behoeften van anderen helder te krijgen, het bepalen en verbeteren van communicatie(-stijlen), het vergroten van commerciële vaardigheden, het verbeteren van klantrelaties, het inspelen op behoeften en motieven van klanten, het verminderen van conflicten en stress, zowel inter- als intrapersoonlijk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten